Dokumenter til arbejdsgruppen for forskningskommunikation

Eksempler på eksisterende retningslinjer for forskningskommunikation

 

Eksempler på politikker og vejledninger på området:
Kritiske artikler om forskningskommunikation fra danske medier:

 

(Videnskabelige) artikler om forskningskommunikation