Danmark indgår ny aftale med forlaget Springer Nature Group

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter, 3. marts 2023

Der skal være øjeblikkelig og gratis adgang til danske forskningspublikationer – også kaldet Open Access –  lige så snart de er publiceret, og universiteterne vil ikke acceptere de historiske høje prisstigninger på læseadgang til andre landes forskningspublikationer.

Det var udgangspunktet, da Det Kgl. Bibliotek, på vegne af de danske universiteter, indledte forhandlinger med forlaget Springer Nature Group i efteråret 2022. Kravet lå i forlængelse af de to foregående års forhandlinger med Elsevier og Wiley, og skulle leve op til Danske Universiteters ambitioner om at åbne adgang til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Efter en intensiv forhandlingsproces er der indgået en særdeles tilfredsstillende aftale for en 4-årig periode. Med aftalen sikres umiddelbar Open Access til forlagsversionen af danske publiceringer på Springer Compact, og der sikres læseadgang til en uændret portefølje af både Springer og Nature tidsskrifter.

”Det er godt for dansk forskning, at vi så målrettet arbejder på at sikre Open Access, da vi ved, at adgang til nyeste forskningspublikationer er essentiel for forskere i kampen mod de store samfundskriser, som vi så under pandemien og i forhold til nuværende udfordringer som klima-, bæredygtighed- og energiforsyningskriser” siger rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener, der også er forhandlingsrepræsentant for Danske Universiteter, som er mandatgiver i licensforhandlingerne.

Det er et fortsat problem for adgang til forskningsresultater, at en stor del af den samlede globale forskning stadig ligger låst bag kommercielle betalingsmure. De videnskabelige forlag tjener på både publicering og læseadgang. Danmark har nu for tredje gang opnået resultater, der gør op med denne forretningsmodel, og bringer Danmark et stort skridt videre i indsatsen for større åbenhed i forskningen, igennem aftalerne med Elsevier, Wiley og nu Springer Nature Group.

 “Vi er endnu engang lykkes med at tage afstand til embargoperioder og double dipping. Det er virkelig vigtigt, for dansk forskningspublicering skal være åben og tilgængelig for hele verden i publiceringsøjeblikket, og vi vil ikke pålægges dobbelt betaling for adgang og publicering. I 2023 skal vi forhandle med Taylor & Francis, vi ser frem til en konstruktiv dialog om fremtidens samspil mellem forlag, forskningsinstitution og bibliotek” siger forhandlingsansvarlig Kira Stine Hansen, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek.

https://pro.kb.dk/licensservice/springer-compact : Læs mere om aftalen og hvordan du som forsker kan publicere gratis Open Access hos Springer Compact.