Udspil risikerer at forringe uddannelserne og fratage de unge muligheder

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter, 2. marts 2023

SVM-Regeringen har torsdag den 2. marts lanceret udspillet Forberedt på fremtiden I.

Udspillet lægger op til at forkorte kandidatuddannelserne på de danske universiteter, så op mod halvdelen af de studerende i fremtiden kun får mulighed for at læse på universitetet i 4 år, mod 5 år i dag.

Formand for Danske Universiteter Brian Bech Nielsen siger om udspillet:

”Jeg savner overbevisende argumenter for en historisk stor reform, hvor uddannelserne forkortes meget væsentligt. Det forringer den faglige kvalitet af uddannelserne og vi risikerer at svække de studerendes tilknytning til erhvervslivet, og at gøre Danmark fattigere.”

”Det er derfor vigtigt, at ministeriet inddrager os i reelle drøftelser med henblik på at finde de bedst mulige løsninger, inden man træffer en endelig beslutning. Man kan regne med, at Danske Universiteter vil bidrage konstruktivt”

Et af argumenterne bag udspillet er at gøre uddannelserne mere erhvervsrelevante, men udspillet kan meget vel få den modsatte effekt, frygter Brian Bech Nielsen:

”Hvis uddannelserne forkortes, skal vi fortsat fastholde høj faglig kvalitet og så bliver der næppe tid til projektforløb i virksomheder under studiet. De udbredte specialesamarbejder med virksomheder vil også blive en sjældenhed, og der vil blive mindre tid til relevante studiejobs. Så selvom regeringens intention er den modsatte, så risikerer dette at svække de studerendes tilknytning til erhvervslivet under studiet. ”

Brian Bech Nielsen mener også, at reformen vil ramme de unge studerende, som vil miste et år af deres uddannelse og opleve et større pres.

”De studerende kan ikke bare løbe hurtigere og lære mere på kortere tid. Viden kan ikke forceres. Og mon ikke de fleste i en tid med udfordringer med studentertrivsel erkender, at de studerende er pressede nok i forvejen?”

Der er dog også dele af reformen, som modtager ros fra Danske Universiteters formand.

”Vi vil gerne bidrage til at gøre erhvervskandidatordningen mere fleksibel og udbrede den til flere virksomheder, og vi vil også gerne tiltrække flere internationale studerende. Det er et ambitiøst mål regeringen har sat, som kræver tæt samarbejde ikke mindst med arbejdsgiverne. Danske Universiteter indgår meget gerne i det partnerskab udspillet lægger op til”

”Det er desuden prisværdigt, at der bliver lagt vægt på efteruddannelse i udspillet. Her er det afgørende, at hvis der indføres nye 1-årige uddannelser, så skal de studerende kunne komme tilbage og videreuddanne sig til kandidatniveau”

”Endelig noterer Danske Universiteter sig med tilfredshed, at udspillet ikke lægger op til at reducere universiteternes økonomi.

Pressekontakt til Brian Bech Nielsen gennem Toke Kristiansen, kommunikationschef  i Danske Universiteter
Tlf. +45 2639 6904 / Tkr@dkuni.dk