Velkommen til ny uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter, 15 december 2022

Christina Egelund (M) er i dag udnævnt til ny minister for uddannelse og forskning i SVM-regeringen. Danske Universiteters formand, Brian Bech Nielsen, siger i den forbindelse:

”Stort tillykke til Christina Egelund, som får en af de vigtigste opgaver i Danmark, at sørge for at landet har de kompetencer, der skal til for at fastholde velstand og velfærd nu og i fremtidens Danmark. Forskningen og uddannelserne på universiteterne er en hjørnesten i samfundet og for dansk erhvervsliv. Det er gode beslutninger på disse områder, der skaber mulighedsrummet for Danmark nu og i fremtiden. Vi ser frem til samarbejdet om at løse den vigtige opgave i fællesskab.”

Regeringsgrundlaget, som den nye minister får med sig i sit virke, lægger op til en meget omfattende afkortning af mange universitetsuddannelser. Det bekymrer Brian Bech Nielsen:

”Det er et meget omkalfatrende forslag, der ligger i regeringsgrundlaget om at afkorte universitetsuddannelserne for op mod halvdelen af de studerende. Der er intet, der tyder på, at erhvervslivet efterspørger universitetsuddannede med kortere uddannelser, og ingen nation er blevet styrket ved at sænke uddannelsesniveauet. Kort sagt lægger forslaget op til et eksperiment der risikerer at skade hele Danmark. Jeg håber, den nye minister vil invitere Danske Universiteter med helt ind til bordet inden den målsætning udmøntes, så vi sammen kan finde løsninger, der styrker Danmark – ikke det modsatte.

Samtidig hæfter Brian Bech Nielsen sig ved en mangel i Regeringsgrundlaget. Den tidligere socialdemokratiske regering havde som målsætning at permanentgøre det såkaldte taxameterløft for uddannelser indenfor samfundsvidenskab, humaniora og business områderne, som udgør halvdelen af universiteternes uddannelser. Den målsætning er ikke at finde i regeringsgrundlaget:

”Taxameterløftet af takst 1, står til at udløbe om få dage og der er stadig ikke fundet en løsning. Den nye regering bliver nødt til hurtigt at komme i arbejdstøjet og sikre finansieringen. Sker dette ikke, må vi tilpasse uddannelserne til et markant lavere niveau med færre timer og mindre tid til feedback og vekselvirkning mellem studerende og undervisere. Uddannelse er grundstenen i samfundet, og dette må være den første opgave på den nye ministers bord ”

Der er også ros til dele af regeringsgrundlaget, hvor der er lagt op til flere internationale studerende på de danske universiteter.

”Det er positivt, at der åbnes op for diskussionen af internationale studerende og vi er klar til, at samarbejde med minister og erhvervsliv om, hvordan vi kan tiltrække flere på erhvervskandidatordningen. Det er dog bekymrende, at regeringen i regeringsgrundlaget lægger sig fast på, at det skal ske under de nuværende rammer, som sættes af SU-forliget. I en tid med mangel på arbejdskraft bliver vi nødt til at se de internationale studerende, som den gevinst de faktisk er, når både udgifter og indtægter gøres op.

Pressekontakt: Toke Kristiansen, kommunikationschef  i Danske Universiteter

+45 2639 6904 / Tkr@dkuni.dk