Temadag: Lige adgang til fagligt udbytte

 In Pressemeddelelser

Temadag om faglig tilgængelighed for studerende med funktionsnedsættelse

d. 16. november 2022

Danske Handicaporganisationer og Danske Universiteter byder velkommen til en temadag om faglig tilgængelighed på universiteterne.

Formålet er inspiration og debat om udfordringer og løsninger i forhold til lige adgang til fagligt udbytte og muligheder for at deltage i undervisning for alle studerende.

Undervisere bliver ofte fremhævet som nøglepersoner i indsatsen for at skabe inkluderende læringsrum og understøtte studerendes brug af hjælpemidler.

På temadagen kommer vi et spadestik dybere – hvilke konkrete muligheder har undervisere for at styrke faglig tilgængelighed i den danske studiehverdag? Og hvordan kan uddannelsesinstitutioner og beslutningstagere bakke op om undervisernes arbejde?

Temadagen er henvendt til universitetsledelser, studieledere, undervisere, studienævn og andre med interesse i arbejdet med faglig tilgængelighed. Praktisk

Nedenfor er foreløbigt program. Temadagen afholdes på Købehavns Universitet, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N

•Sprog: Primært dansk, der kan stilles spørgsmål på dansk og engelsk.
•Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding, da der er begrænset antal pladser.

Tilmeld dig senest d. 4. november:

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Line Lerstrup, Danske Universiteter, på ll@dkuni.dk

 

Foreløbigt program

Ordstyrer rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet, leder os gennem programmet

 • 9:30 Kaffe og ankomst
 • 10:00 Velkomst ved rektor Hanne Leth Andersen, formand for Uddannelsespolitisk Udvalg, DKUNI og Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer
 • 10:15 Inspirationsoplæg

 

 • Ind i butikken – Tidlig afklaring af behov for SPS

Specialpædagogisk støtte kan være afgørende for studerendes deltagelse i og udbytte af undervisning. Faglig koordinator for SPS Randi Nielsen fortæller om KU’s indsats for tidlig afklaring af behov for støtte og hjælpemidler

 • Sparring til undervisere

Som underviser kan det være udfordrende at afveje faglige og didaktiske hensyn med individuelle studerendes behov. Kontorchef Karoline Pinholt fortæller om SDU’s tilbud om sparring til undervisere bl.a. i forhold til studerende med funktionsnedsættelser

 • 11:00 Panel om undervisernes rolle og muligheder for at fremme faglig tilgængelighed
   • Maja Riber Nielsen, frivillig i SUMHs uddannelsesgruppe (Sammenslutningen af Unge Med Handicap)
   • Lektor Bjørg Kjær, bestyrelsen for DM Universitet (DM tidl. Dansk Magisterforening)
   • Professor Lars Ulriksen, formand for bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)

 

 • 11:45 Samtale om det politiske perspektiv på tilgængelighed for studerende med funktionsnedsættelse
   • Medlem af Folketinget Rosa Lund, Enhedslisten

 

 • Kort afrunding og tak for i dag
 • 12:30 Frokost
X