Flere studerende vælger teknik- og naturvidenskab

 In Pressemeddelelser

For første gang er flere unge blevet optaget på de tekniske- og naturvidenskabelige bacheloruddannelser end på de samfundsvidenskabelige. Teknik og naturvidenskab er dermed det største bachelorområde på de danske universiteter. Det viser analysen “Tal om Danske Universiteter 2017”.

Over 10.300 unge blev sidste år optaget på en teknisk- eller naturvidenskabelige bacheloruddannelse, og dermed overhalede denne uddannelsesretning de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, der ellers har ligget i front. Også de sundhedsvidenskabelige uddannelser er godt med.

I 2017 begyndte næsten hver anden ny universitetsstuderende et studie inden for teknik, naturvidenskab eller sundhed. For ti år siden var det blot hver tredje. Den udvikling er ikke tilfældig, fortæller Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet i Danske Universiteter og rektor for DTU:

Universiteterne udvikler hele tiden vores uddannelser i takt med samfundets behov, og de studerende er i høj grad opmærksomme på hvad arbejdsmarkedet efterspørger.  

Den øgede aktivitet på det tekniske, natur- og sundhedsvidenskabelige område, og tilsvarende fald på områderne samfundsvidenskab og humaniora, ses mest markant i bacheloroptaget, men er også ved at slå igennem på både kandidat og ph.d.-niveau, viser publikationen ”Tal om Danske Universiteter 2017”, der udkommer i dag.

Færre, men hurtigere studerende

Kursskiftet i retning af de ”våde” uddannelser er ikke den eneste udvikling, der har præget universitetsområdet de senere år. Universiteterne har de seneste fem år sænket optaget hvert år, og i 2017 faldt antallet af uddannede bachelorer for første gang længe, ført an af et fald på humaniora på 15 procent. Samtidig er studietiden faldet med otte måneder på blot ti år. Faldet er taget til de seneste år, og alene fra 2015 til 2016 skar de studerende over to måneder af deres studietid.

Se flere tal og trends i “Tal_om_Danske_Universiteter_2017” (PDF)

Kontakt til Danske Universiteter

Direktør Jesper Langergaard
Tlf. +45 93 50 72 91
jl@dkuni.dk
www.dkuni.dk