Kvalitetsudvalget spiller hasard med de unges fremtid

 In Pressemeddelelser

Kvalitetsudvalgets forslag om, at bachelorer i stort tal skal sendes
ud på arbejdsmarkedet, svarer til at spille hasard med deres fremtid.

En af konklusionerne i Kvalitetsudvalgets første rapport om universitetsuddannelsernes
kvalitet er, at færre skal tage en kandidatuddannelse. I stedet skal de studerende
gå direkte ud på arbejdsmarkedet med en 4-årig bacheloruddannelse. Danske Universiteter
mener, at den taktik kan give bagslag, fordi der ikke er mange arbejdsgivere,
der her og nu efterspørger bachelorer. Forslaget kan nok spare penge i statskassen
på kort sigt – men på længere sigt vil det være en underskudsforretning.

”Jeg tror ikke, at vi har råd til at spille hasard med unge menneskers fremtid på den
måde – og jeg har meget svært ved at forstå, at et vidensamfund har brug for arbejdskraft
med mindre uddannelse. Hvis man gerne vil indføre et bachelorarbejdsmarked,
så kræver det en gennemgribende ændring af hele arbejdsmarkedets struktur.
Man kan ikke bare sende unge mennesker ud som forsøgskaniner på et højst
usikkert bachelorarbejdsmarked,”
udtaler Ralf Hemmingsen.

Danske Universiteter støtter til gengæld, at der arbejdes med uddannelsesmodeller,
der kan bringe uddannelser og arbejdsmarked i tættere forbindelse. Netop derfor har
Danske Universiteter og Akademikerne foreslået, at man giver mulighed for at udbyde
erhvervskandidatuddannelser.

”Vi mener, at erhvervskandidater er en bedre vej til kobling af arbejdsmarked og uddannelse.
Med en erhvervskandidatuddannelse kan en studerende knytte sit kandidatstudium
og sit speciale an til en virksomhed og dens konkrete udfordringer. Tanken
er at invitere virksomhederne indenfor – helt tæt på de studerende og deres projekter.
Det forpligter virksomhederne og er samtidig en mindre bekostelig løsning end
f.eks. erhvervs-ph.d.er. Dermed kan modellen knytte bånd til mindre og mellemstore
virksomheder og være med til at skabe nye arbejdspladser for akademikere,”
udtaler
Ralf Hemmingsen.

Kontaktperson

Souschef Nikolaj Borg Burmeister
33 36 98 20 / 24 98 40 68
nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk