Universiteterne tiltrækker stadig flere studerende med en international baggrund

 In Pressemeddelelser

Danske Universiteter glæder sig over, at antallet af studerende, der
bliver optaget på en kandidatuddannelse på baggrund af en bachelorgrad
fra udlandet, er steget markant.

Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske Universiteter, udtaler: ”Tallene viser, at de
danske kandidatuddannelser tiltrækker personer med en international baggrund.
Udviklingen er en cadeau til uddannelserne og universiteterne. Vi kan se, at mobiliteten
på tværs af landegrænser bliver øget, så flere af vores studerende har den internationale
profil, som arbejdsmarkedet efterspørger”.

I 2013 havde over 4.300 nyoptagne kandidatstuderende en bachelorgrad fra et udenlandsk
universitet. Det er en stigning på over 25% fra året før.

”Udviklingen viser, at det er vigtigt at arbejde langsigtet med internationalisering.
Både universiteterne og arbejdsmarkedet skal kunne levere faglige udfordringer, der
får studerende med en international baggrund til at blive i landet”,
slutter Ralf Hemmingsen.

Tallene fremgår af Danske Universiteters statistiske beredskab, som bliver opdateret
med nye tal fra det forgangne studieår hvert februar. Det samlede beredskab, med
tekniske bemærkninger, kan findes på www.dkuni.dk.

Kontakt

Souschef Nikolaj Borg Burmeister
Tlf. 33 36 98 20
E-mail: nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk