Nye principper og anbefalinger om forskningsbaseret samarbejde og rådgivning

 In Fælles retningslinjer, Pressemeddelelser, Publikationer og Notater

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 1. februar 2021

Danske Universiteter har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en række nye principper og anbefalinger, som skal hjælpe alle parter med at forstå og udfylde deres rolle, når universiteter samarbejder med omverdenen. Det har været helt centralt i arbejdet at sikre forskningens troværdighed og uvildighed.

Principperne kommer blandt andet som konsekvens af, at universiteterne i de senere år har udvidet og øget samarbejdet med omverdenen betragteligt. Således er de eksterne midler på universiteterne næsten fordoblet over de seneste 10 år.

Det eksterne samarbejde er værdifuldt for alle parter. Men med et stigende omfang og en øget kompleksitet, er der også behov for at sætte tydelige hegnspæle, så rollefordelingen i samarbejdet fastholdes, og forskningens uvildighed bevares.

De nye principper og anbefalinger sigter på at give parterne en klar rettesnor, så de bedre kan forstå og fastholde egne roller og ansvarsområder igennem et forskningssamarbejde eller i en situation, hvor universitetsansatte forskere yder rådgivning til eksterne parter.

Henrik Wegener, formand for udvalget og rektor for Københavns Universitet udtaler:
“Når vores viden sættes i spil i samarbejdet med parter uden for universitetet, er der et ekstra behov for at tegne spillereglerne tydeligt op. Det handler om at sikre, at der er tillid til den uvildige forskning, vi skaber på universitetet. Den tillid er afgørende for os – og dette arbejde sigter netop på at skabe klarhed om rollefordelingen for at værne om forskningens uafhængighed.”

Henrik Wegener fortsætter:

“Det er vores håb, at de fælles principper og anbefalinger kan skabe tydelighed om vilkår, roller og ansvar i det forskningsbaserede samarbejde, så universiteter, virksomheder og offentlige organisationer også fremadrettet kan arbejde sammen om at løse nogle af samfundets store udfordringer, uden der opstår tvivl om forskningens uvildighed.”.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:
”Jeg er rigtig glad for resultatet af det her arbejde. Vi må og skal stå vagt om forskningsfriheden. Vi skal kunne stole på den forskning, der kommer ud af vores universiteter. Derfor er jeg glad for, at universiteterne har taget ansvar for at sikre en tydeligere rettesnor omkring rollefordelingen i forskningssamarbejder. Viden skal ud og gøre gavn i samfundet, og derfor er det vigtigt, at forskningen fortsat er et udgangspunkt for masser af samarbejde til gavn for velstand, velfærd og ikke mindst den grønne omstilling i Danmark.

Læs principperne her.

Pressekontakt

Danske Universiteter, kommunikationschef, Toke Kristiansen 26 39 69 04

For henvendelser til Uddannelses- og Forskningsministeriets, på ministeriets pressetelefon, 72 31 81 81.