Danmark indgår aftale om Open Access med stort forlag 

 In Pressemeddelelser, Uncategorized @da

Pressemeddelelse 26. januar 2021

Der skal være øjeblikkelig og gratis adgang til danske forskningspublikationer – også kaldet Open Access – lige så snart de er publiceret, og universiteterne vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til andre landes forskningspublikationer.

Det var udgangspunktet, da Det Kgl. Bibliotek, på vegne af de danske universiteter, indledte forhandlinger med forlagsgiganten Elsevier i oktober 2020. Kravet lå i forlængelse af Danske Universiteters ambitioner om at styrke formidling og adgang til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Efter en intensiv forhandlingsproces er der nu indgået en særdeles tilfredsstillende aftale, som både sikrer øjeblikkelig og gratis læseadgang til danske forskningspublikationer publiceret i Elsevier, publicering uden merbetaling samt læseadgang til en uændret Elsevier-portefølje.

”Det er godt for dansk forskning, at vi er nået frem til en løsning, som sikrer øjeblikkelig Open Access til de danske universiteters udgivelser i Elsevier-tidskrifter samt mulighed for publicering uden merberegning. De videnskabelige tidsskrifter spiller en vigtig rolle i forskningskredsløbet. Derfor er det vigtig, at samarbejdet med forlagene foregår på vilkår, som vi kan være tilfredse med,” siger rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener, som har repræsenteret universiteterne i forhandlingerne.

En stor del af den samlede globale forskning ligger i dag låst bag kommercielle betalingsmure, hvor de videnskabelige forlag både tjener på publicering og læseadgang. Der har været flere forsøg på at gøre op med denne forretningsmodel, men den danske aftale med Elsevier bringer det internationale forskningssamfund et stort skridt videre i indsatsen for større åbenhed i forskningen. 

”Covid-19-pandemien er det seneste eksempel på, at globale problemer løses bedst, når vi nemt kan dele forskningsresultater på tværs af sektorer og landegrænser. Her er det nuværende system sårbart. En stor del af dansk og international forskning ligger låst bag kommercielle betalingsmure. Med den nye aftale skabes der fri adgang for alle til danske universiteters forskningspublikationer publiceret hos Elsevier,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

“Vi har ikke tidligere set nationale konsortier opnå en aftale om øjeblikkelig adgang uden merudgift og publiceringsloft. Vi håber, at det danske forhandlingsresultat kan skabe præcedens for både kommende danske og europæiske forhandlinger med andre forlag, så vi kan komme endnu længere i indsatsen for mere åben forskning,” siger vicedirektør Kira Stine Hansen, Det Kgl. Bibliotek.

Aftalen med Elsevier løber de næste fire år, og det anslås, at aftalen samlet set vil medføre en besparelse på de danske udgifter til Elsevier. Forude venter nu forhandlinger med en række øvrige store forlag.

Læs mere om kontrakten og hvordan du som forsker kan publicere gratis hos Elsevier.

Pressekontakt:
Toke Kristiansen 26 39 69 04

X