Nyt værktøj skal understøtte at samarbejde med omverdenen anerkendes

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 10 juni 2024

Forskerne ved de danske universiteter spiller en væsentlig rolle for samfundet, som rækker ud over uddannelse og forskning. De danske universiteter har nu udviklet et fælles rammeværk, der skal være med til at understøtte anerkendelse af vores forskeres samarbejde med omverdenen.

Forskerne på universiteterne bidrager i dag med meget mere end undervisning og forskning til samfundet. Den videnudveksling mellem universiteterne og omverdenen, der nu i højere grad anerkendes, kan blandt andet handle om at samarbejde med industrien, bidrage til oplysning og debat, deltagelse i råd, nævn og udvalg og bidrag til innovation og entreprenørskab.

”Det er vigtigt, at vi som universiteter anerkender den store indsats, som vores forskere yder for at bære forskningen ud i samfundet og deres arbejde med de aktuelle udfordringer i virksomheder og samfundet.” siger Brian Bech Nielsen forperson for Rektorkollegiet i Danske Universiteter og rektor på Aarhus Universitet.

Med dette rammeværk for meritering af kompetencer og erfaringer med videnudveksling har universiteterne nu et værktøj som f.eks. bedømmelsesudvalg kan tage udgangspunkt i ved ansættelses- og udviklingssamtaler. Rammeværket etablerer et fælles sprog på tværs af sektoren for universiteternes løbende arbejde med at kvalificere og nuancere de meriteringsprocesser, der foregår på de danske universiteter.

”Vi får nu et fælles nationalt værktøj, som alle universiteter kan tage udgangspunkt i. Det er et stort skridt på vejen mod i højere grad at anerkende videnudvekslingsaktiviteter som karrierefremmende.” siger Rasmus Larsen, forperson for arbejdsgruppen vedr. meritering af kompetencer og erfaringer med videnudveksling og prorektor på Danmarks Tekniske Universitet.  

Rammeværket for videnudveksling skal supplere de veletablerede meriteringskriterier, der blandt andet vægter fagfællebedømte publikationer og citationer. Dertil skal det også forstås i sammenhæng med universiteternes rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer.

Det har ligeledes været en afgørende præmis for dette rammeværk, at det skal understøtte universiteterne i at etablere meriteringspraksisser, der er internationalt forståelige, konvertible og som følger de seneste internationale udviklinger blandt andet på EU-niveau.

Det er op til det enkelte universitet at beslutte, hvordan universitetet vil implementere og arbejde videre med anbefalingerne i rammeværket.

Læs og download rammeværket herunder (dansk og engelsk version tilgængelig).