Partnerskab klar med anbefalinger: Sådan får vi flere internationale studerende til at blive og arbejde

 In Pressemeddelelser

Flere internationale dimittender fra de danske universiteter skal i beskæftigelse i Danmark, når de er færdige med studierne.

Sådan lyder målet fra fem organisationer, som tegner erhvervsliv, universiteter, studerende og fagbevægelse i Partnerskab for fastholdelse af internationale studerende. Partnerskabet barsler nu med 7 overordnede anbefalinger og 29 del-anbefalinger, som skal sikre målsætningen.

Kan gøre meget selv
Langt de fleste af de 29 anbefalingerne er rettet mod partnerskabets egne medlemmer. Derfor kan man på universiteterne og i erhvervslivet umiddelbart selv gå ud og implementere en stor del af dem.

Universiteterne lægger eksempelvis op til at intensivere fokus på at rekruttere internationale studerende til uddannelser med gode jobmuligheder. Virksomhederne vil i stigende omfang understøtte matchmaking-arrangementer og karriere-workshops – samt sætte fokus på at udnytte potentialet for nye start-up-virksomheder. Og de faglige organisationer vil stille engelsksproget karrierevejledning til rådighed for gruppen, for blot at nævne nogle af anbefalingerne, som er rettet mod partnerskabet selv.

Politikere må også på banen
Enkelte af anbefalingerne er dog rettet direkte mod det politiske niveau. Partnerskabet anbefaler blandt andet politikerne at fjerne barrierer, som forhindrer en øget fastholdelsesgrad. En af disse er brugerbetalingen på danskkurser, som sætter unødvendige barrierer op for at lære dansk, hvilket er en vigtig forudsætning for at blive integreret på det danske arbejdsmarked.

En anden helt central anbefaling rettet mod Folketinget er, at fjerne loftet over SU-udgifter til vandrende arbejdstagere. Fokus bør i stedet flyttes til fastholdelse på det danske arbejdsmarked, mener partnerskabet.

Partnerskabet vil løbende følge op på udviklingen af målsætningen om at øge fastholdelsen og implementeringen af anbefalingerne.  

Gøre en god forretning bedre
Partnerskabet blev etableret i januar i år i forbindelse med en indsats for at sikre bedre overgange mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Med anbefalingerne ønsker partnerskabet samtidig at øge det samfundsøkonomiske afkast af at uddanne unge fra udlandet fra landets universiteter til gavn for ikke mindst erhvervslivet.

I dag er nettobidraget til de offentlige finanser per studerende mellem 100.000 og 350.000, selv når man medregner, de som rejser igen. Og anskuer man økonomien i  en 11- årig horisont estimeres nettobidraget til de offentlige finanser til godt en milliard per årgang. Med partnerskabets mål om øget fastholdelse vil afkastet dog forventeligt stige yderligere.

Citater fra medlemmer af partnerskabet til fri afbenyttelse af pressen:

Bente Stallknecht, formand for Partnerskab for Fastholdelse af Internationale Studerende og prorektor på Københavns Universitet, siger om anbefalingerne:

“Jeg er glad for at vi med anbefalingerne i fællesskab tager større ansvar for at sikre at flere internationale studerende kan finde vej ud på arbejdsmarkedet i Danmark efter studierne. Vi skal både gøre gevinsten større og flere skal have gavn af det perspektiv og de unikke kompetencer, som studerende med en anden baggrund kan give til Danmark”

Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i Dansk Industri udtaler:

”Internationale studerende er en stor gevinst for danske virksomheder og det danske samfund. De bidrager både økonomisk og med internationalt udsyn. Derfor skal vi sammen arbejde for, at flere internationale studerende bliver i Danmark og kommer i job efter endt uddannelse.”

Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv udtaler:

”Allerede i dag er mange internationale studerende med til at starte virksomhed i Danmark, men potentialet er langt større, og det har vi i partnerskabet sat fokus på. Tænk, hvis Danmark kan blive magnet for højtkvalificerede internationale iværksættere”

Johan Hedegaard Jørgensen formand for Danske Studerendes Fællesråd udtaler:

“Mange internationale studerende, møder en lang række barrierer, herunder restriktiv lovgivning og egenbetaling på danskkurser. Internationale studerende har en stor værdi for Danmark, både for lærings – og studiemiljøer såvel som økonomisk. Derfor håber vi i Danske Studerendes Fællesråd at regeringen vil fjerne loftet over engelsksprogede studiepladser og række hånden ud til vores internationale medstuderende så flere kan blive og føle sig velkomne” 

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Vi skal blive bedre til at gøre de internationale studerende og dimittender opmærksomme på de attraktive løn- og ansættelsesvilkår og lønmodtagerrettigheder, der er på det danske arbejdsmarked sammenlignet med mange andre lande. Her har de faglige organisationer en vigtig rolle i forhold til at yde karriererådgivning i samarbejde med universiteterne, og i at tilbyde faglige og sociale fællesskaber med fagfæller.”

Pressekontakt til partnerskab for fastholdelse:

Formand: Bente Stallknecht, prorektor KU og Danske Universiteter  tlf. 35 32 75 40

Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser i Dansk Industri: Tlf. 52 13 23 12

Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv: Tlf. 60 60 78 54

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd. Tlf. 28 19 45 00

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. Tlf. 21 47 26 86