Cand.erhvervs.parat

 In Publikationer og Notater

Denne folder handler om, hvad de otte danske universiteter gør for at understøtte de studerendes overgang til arbejdsmarkedet, og hvordan universiteterne tilrettelægger og udvikler deres uddannelser, så de studerende får viden og kompetencer, de kan bruge i deres arbejdsliv.

Læs mere her.