Universiteternes egenkapital

 In Publikationer og Notater

Universiteternes egenkapital er kommet stadig mere i søgelyset de seneste år. Baggrunden for den voksende interesse er et legitimt politisk ønske om, at universiteterne anvender deres midler til de formål, de er afsat til. Man ønsker derfor at holde øje med, om universiteternes egenkapital vokser uhensigtsmæssigt.

Læs mere her.