Satsningen på Ph.d.-uddannelse

 In Publikationer og Notater

Universiteternes optag af ph.d.-studerende ser meget anderledes ud i dag end for ti år siden. Med Globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at øge investeringerne i forskning og udvikling for at styrke Danmarks vækst og innovationsevne. Nogle af midlerne er gået til at øge ph.d.-optaget.

Læs mere her.