Forskningens bidrag til innovation og vækst

 In Publikationer og Notater

Denne folder udgør et første bidrag fra Danske Universiteter til arbejdet med at beskrive og dokumentere de økonomiske effekter af den offentlige forskning. Folderen er forfattet af Danske Universiteter som introduktion til forskningsrapporten ”Contribution of academic research to innovation and growth”, juli 2016, udarbejdet af professor Anders Sørensen og lektor Cédric Schneider, begge ved Økonomisk Institut, CBS. Forskerne har i arbejdet med rapporten haft reference til en styregruppe bestående af professor Nina Smith, professor Carl-Johan Dalgaard og professor Nikolaj Malchow-Møller. Forskningen er finansieret af Danske Universiteter

Læs mere her

X