Projektorienterede forløb bygger bro mellem universitet og virksomhed

 In Publikationer og Notater

Som led i en bachelor- og kandidatuddannelse ved et universitet kan indgå et projektorienteret forløb, hvor den studerende bliver tilknyttet en vært, som f.eks. kan være en virksomhed eller en offentlig eller privat organisation. Et projektorienteret forløb er et ulønnet læringsforløb med stort udbytte for både den studerende og værten. Den studerende stiller kvalificeret viden til rådighed og får afprøvet sine teoretiske og metodiske kompetencer i praksis.

Læs mere her

X