Internationale studerende til gavn for Danmark

 In Publikationer og Notater

Partnerskab for fastholdelse af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked blev nedsat i januar 2019 med det formål at sætte fokus på, hvordan flere internationale dimittender fra de danske universiteter fastholdes på det danske arbejdsmarked.

34 procent af de internationale dimittender fra universiteternes kandidatuddannelser er i beskæftigelse i Danmark to år efter endt uddannelse. Partnerskabets erklærede målsætning er, at mindst 40 procent af de internationale studerende, der dimitterer i 2025, skal være i beskæftigelse i Danmark to år efter.

Partnerskabet vil løbende følge udviklingen.

I pjecen præsenterer partnerskabet syv anbefalinger til, hvordan flere internationale studerende får job i Danmark.

Anbefalingerne lægger sig i forlængelse af eksisterende initiativer og velafprøvede indsatser, som bygger bro til det danske arbejdsmarked.

Anbefalingerne har flere modtagere. Der ligger et ansvar både hos universiteter, virksomheder, faglige organisationer og politikere.

Partnerskabet noterer sig med glæde, at regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vil fjerne loftet over engelsksprogede uddannelser, og deler partnerskabets overordnede målsætning om at fastholde flere internationale studerende i den ”politiske forståelse”, som lægger retningen for regeringens virke.

Partnerskab for fastholdelse af internationale dimittender består af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne, Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd.

Læs pjecen her