Rapport: Universiteternes uddannelsesudbud

 In Publikationer og Notater

Rapporten er et led i opfølgningen på anbefalingen fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser om et mere overskueligt uddannelseslandskab. Rapporten skaber et billede af de betydelige ændringer af universiteternes uddannelsesudbud, der har fundet sted i perioden 2006-2019 samt de politiske kontekster, som ligger til grund for udviklingen. Universiteternes udbud af uddannelser har i perioden 2006-2019 udviklet sig i tæt dialog med de politiske ønsker og behov, der har determineret den uddannelsespolitiske dagsorden. Efter en lang periode med mange tiltag, der har medført en udvidelse af den samlede uddannelsesportefølje, arbejdes der i dag med større tilpasninger af uddannelsesporteføljen på tværs af universiteterne.

I universiteternes arbejde med deres respektive uddannelsesporteføljer indgår såvel overvejelser over behov for nye uddannelser som behov for at lukke eksisterende uddannelser. Rapporten illustrerer hvor mange nye uddannelser, der er blevet oprettet, og hvor mange, der er blevet lukket.

Rapporten indeholder fem anbefalinger, som kan bidrage til at gøre uddannelsesudbuddet mere overskueligt.

Rapporten kan læses her