Tal om Danske Universiteter 2018

 In Publikationer og Notater

De vigtigste tal om Danske Universiteters arbejde med uddannelse, forskning og økonomi i 2018 er samlet i publikationen Tal om Danske universiteter 2018.  Publikationen kan bruges som opslagsværk. Hvert kapitel indledes med en række hovedpointer, og samtlige figurer kan stå alene, uafhængigt af hinanden og af kapitlet.

Forrige års udgaver af Tal Om finder du her.

Tal om danske universiteter 2018 viser blandt andet, at den gennemsnitlige samlede studietid er faldet med knap et år siden 2007. Andelen af kvindelige studerende er gået op især på de tekniske og naturvidenskabelige samt sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Flere og flere universitetsansatte har job i det private, og mere end halvdelen af universiteternes forsknings­ samarbejdsaftaler bliver indgået med private virksomheder.

Hvad angår de økonomiske rammer, så er enhedsbevillingen pr. studerende på finansloven faldet siden 2012. I perioden 2012-2018 er der 6.200 kr. mindre pr. studerende.

De nyeste data kan altid findes i Universiteternes statistiske beredskab, der drives af Danske Universiteter.

Har du spørgsmål til disse data, er du velkommen til at kontakte

Daniel Wie Krog
Fuldmægtig, Danske Universiteter
E-mail: dw @ dkuni.dk
Telefon: 33 36 98 23