Tal om Danske Universiteter 2016

 In Publikationer og Notater

Der er stor interesse for tal og fakta om de danske universiteter. Det er der god grund til. Dels fordi danske universiteter spiller en vigtig rolle i samfundet ved at skabe ny viden og uddanne unge til arbejdsmarkedet. Dels fordi universiteterne hovedsageligt er finansieret af offentlige midler.

Tal om danske universiteter forsøger at give et overblik over universiteternes vilkår, aktiviteter og resultater. Publikationen kan bruges som opslagsværk. Hvert kapitel indledes med en række hovedpointer, og figurerne er stykket sammen, så de kan stå alene uafhængigt af hinanden og af kapitlets hovedpointer.

Læs Publikationen “tal om Danske universiteter 2016 (PDF)