Forskningsfinansiering frem mod 2020

 In Fakta om sektoren

Målsætningen i Barcelona-erklæringen om, at offentlige forskningsinvesteringer skal udgøre mindst 1 pct. af BNP bliver udfordret af de økonomiske fremtidsudsigter.
I finanslov 2016 er de forudsagte investeringer for 2017-2020 ikke i sig selv nok til at leve op til denne målsætning, hvis udviklingen i BNP følger de aktuelle skøn, som udarbejdes af eksempelvis De Økonomiske Råd, Finansministeriet og andre anerkendte kilder.

Se hele faktaarket her.