Universiteternes administration

 In Fakta om sektoren

Dette notat opgør antallet af  de otte danske universiteters ansatte og er udarbejdet september 2015. Antallet måles i årsværk svarende til ét års fuldtidsansættelse.

Universiteterne havde pr. 2014 33.965 årsværk. Det er er en stigning på ca. 35 % siden 2007. De ansatte fordelte sig i 2014 således indenfor de store arbejdsgrupper:

  • Forskerne (VIP) udgjorde 51,7 %.
  • De deltidsansatte forskere (DVIP) udgjorde 5,4%.
  • Det teknisk-administrative personale (TAP) udgjorde 42,9 %.
    TAP-kategorien dækker blandt andet over laboranter, dyrepassere og studievejledere.
    Kun 16 procent af universiteternes TAP-årsværk kunne i 2014 henføres til generel ledelse og administration,

Stigningen i årsværk er primært sket indenfor VIP-området, hvor 5707 flere forskere er kommet til. Således er 63% af nyansættelser i perioden sket på forskningsområdet.
Det betyder samtidig, at universiteterne på syv år har nedbragt andelen af teknisk-administrativt personale (TAP) med cirka fem procentpoint fra 47,6 til 42,9 procent.

Se hele faktaarket her.