Hvorfor er universitetsuddannelse en god investering?

 In Tal og fakta

Valg af uddannelse handler ikke kun om udsigt til job og indtægt. Det er i høj grad den enkeltes interesser, der motiverer valget. Alligevel er faktorer som løn og jobsikkerhed relevante. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i 2012 vist, at højtuddannede i gennemsnit har en disponibel livsindkomst på knap 20 millioner, hvilket næsten er det dobbelte af livsindkomsten for en ufaglært arbejder

Se hele faktaarket her.

X