FAQ ift. universiteternes håndtering af tiltag affødt af situationen i Ukraine

 In Ukraine

Senest opdateret den 23. maj

Universiteterne har følgende fælles fortolkning af sanktionerne mod Rusland og Belarus:

 1. Ved sampublicering skal universitetets forskere udvise særlig agtpågivenhed i forhold til medforfatternes ansættelsessted, forskningens formål samt dens finansiering. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en sampublicering vil fremtræde som støtte til det russiske eller belarussiske regime, bør det afklares i ledelsesstrengen.
 2. Ved forsknings- eller uddannelsessamarbejde, der involverer russisk eller belarussisk ejede virksomheder, skal universitetets forskere udvise særlig agtpågivenhed i forhold til virksomhedens formål og ejerskabsforhold. Hvis der er tvivl om, hvorvidt samarbejdet vil fremtræde som støtte til det russiske eller belarussiske regime, bør det afklares i ledelsesstrengen.
 3. Individuelle statsborgere fra henholdsvis Rusland og Belarus kan fortsat søge job på universiteterne, dog ikke hvis de åbenlyst er finansieret af russiske eller belarussiske statsstipendier.
 4. Der skal laves individuelle vurderinger af, hvorvidt russiske og belarussiske forskere, som er på et universitet i forbindelse med et forskningssamarbejde med Rusland eller Belarus, kan fortsætte sit ophold.
 5. Studerende, som er optaget pba. udvekslingsaftaler og har modtaget brev om optag, kan optage studiet og/eller færdiggøre i foråret 2022.
 6. Udvekslingsstuderende, som endnu ikke har modtaget et optagelsesbrev for efteråret 2022, vil ikke modtage et sådant.

Punkt 1-2 er vedtaget på mødet i Rektorkollegiet den 21. marts og punkt 3-6 er vedtaget på mødet i Universitetsdirektørudvalget den 9. marts og genbekræftet den 3. maj.

Ift. punkt 3 gælder det fortsat, at universitetet som arbejdsgiver skal ansætte den bedst egnede til opgaven eller opslaget og at universitetet skal vurdere grundlaget for at modtage en ekstern finansiering.

 

Danske Universiteter har stillet nedenstående spørgsmål til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som endnu ikke er besvaret:

 • Er det muligt, at ukrainske studerende ikke tæller med i den engelsksprogede dimensionering af hensyn til den politiske hensigt om at udvise fleksibilitet?
 • Hvad sker der med ukrainske studerende, når deres opholdstilladelse jf. særloven som udgangspunkt udløber om 2 år?
 • Kan der opnås hjemmel til at tilpasse udvekslingsprogrammer (med suspension af krav om meritbalance og suspension af egenbetaling), så de ukrainske studerende fortsat kan være indskrevet på deres ukrainske universitetet og bevare tilknytningen hertil, mens de studerer i Danmark?
 • Kan der opnås hjemmel til at ukrainske studerende i Danmark, og resten af verden, kan få adgang til relevante online-kurser.

 

Danske Universiteter har modtaget nedenstående svar på fremsendte spørgsmål:

 

 • Der er ikke hjemmel til at afvise full degree studerende og ph-d-studerende hvis deres ophold er finansieret af den russiske eller belarussiske stat.
 • Der er ikke hjemmel til at tilbagekalde optagelsesbreve for efteråret 2022, som de pågældende studerende har modtaget.
 • I forbindelse med deltagerbetaling gælder de almindelige regler og interne procedurer. Hvis tredjelandsborgere ikke kan betale deres deltagerbetaling, f.eks. studerende fra Rusland, der ikke kan gennemføre pengeoverførsler pga. sanktioner, må universiteterne ikke undlade at opkræve tuitution fee.
 • Der er ikke hjemmel til, at Erasmus+ kan finansiere studerende på udviklingsophold, hvis der ikke er indgået en udvekslingsaftale, idet der ifølge danske lovgivning skal foreligge en sådan.