Internationale universitetsstuderende er en milliardgevinst for Danmark

Ny analyse viser, at internationale universitetsdimittender er en rigtig god forretning for Danmark.
I den politiske debat er der tendens til at opfatte udenlandske studerende som en økonomisk byrde for det danske samfund, fordi nogle af dem kan få SU, og fordi en del af dem tager tilbage til deres hjemland, når de har færdiggjort deres uddannelse i Danmark.

Men virkeligheden er, at det samlet set er en økonomisk gevinst for Danmark at ud-danne internationale unge. En analyse foretaget af Damvad Analytics for Danske Universiteter viser, at den gennemsnitlige internationale dimittend bidrager med 779.000 kr. til det danske samfund. I regnestykket er omkostninger til uddannelse, sundhed og sociale ydelser trukket fra. Tallene glæder Anders Bjarklev, der er for-mand for Rektorkollegiet under Danske Universiteter:

“Analysen understreger, at vi på alle måder skal være glade for de udenlandske stude-rende. De styrker ikke kun kvaliteten på de danske universiteter, de er også guld værd for det danske arbejdsmarked.”

Beregningerne er udført for internationale dimittender, der har afsluttet en uddannelse fra et dansk universitet i perioden 2007-2011. I alt er identificeret 5.046 internationale dimittender fra danske kandidatuddannelser i perioden. Sammenlagt er de internationale dimittenders bidrag til det danske samfund i perioden 2007-2011 på knap 4 mia. kroner.

”Jeg håber, at analysen kan bidrage til, at vi fremover taler om, hvordan vi kan fast-holde de udenlandske studerende fremfor, hvordan vi holder dem væk”, udtaler An-ders Bjarklev.

Selvom der er forskel på, hvordan de forskellige uddannelsesretninger bidrager til samfundsøkonomien, er der en positiv bundlinje hele vejen rundt. F.eks. har internationale dimittender inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag og sundhed i gennemsnit bidraget med knap 1 mio. kr. over perioden, mens dimittender inden for samfundsfag og humaniora har bidraget med gennemsnitligt henholdsvis knap 600.000 kr. og 450.000 kr. til den danske samfundsøkonomi.

 

Pressemeddelelse, 7. november 2018