Viden skaber bæredygtighed

Danske universiteter udvikler og forsker i bæredygtige løsninger og fremmer den grønne omstilling til gavn for samfundet

Universiteterne har en særlig position og spiller en hovedrolle i at forme en mere bæredygtig fremtid og er afgørende for at realisere Danmarks ambition om at være et CO-2-neutralt samfund i 2050.

Alle fagligheder er i spil på de danske universiteter i bestræbelserne på at skabe bæredygtige løsninger. Det gælder blandt andet ingeniører, kemikere, fysikere, økonomer og sociologer, som forsker i hvordan der kan udvikles mere bæredygtig energi, transport, bygninger, adfærd og incitamentsstrukturer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet.

Udfordringerne med klimaet, miljøet og generel bæredygtighed er vokset over tid og aktualiseret af covid-19 pandemien. Forskning og ny viden er afgørende for at overvinde de udfordringer og danske forskere er gået i front med at skabe bæredygtige løsninger,” Henrik Dam, Rektor på SDU

  • Dansk forskning har til udviklet og optimeret vindmøller siden 70’erne, og sikret fundamentet for at vindkraft er blevet stadigt mere udbredt. videnskab.dk
  • Universiteternes forskning hjælper til, at mere plast kan genanvendes i en cirkulær økonomi, der øger bæredygtigheden. Innovationsfonden
  • Flere virksomheder efterspørger grønne kandidater, der taler ind i en klimadagsorden. Blandt andet derfor udbyder universiteterne i stigende omfang konkrete grønne uddannelser. Kilde: Science Report
  • Forskere fra Aalborg Universitet, har sammen med virksomheden Steeper Energy, knækket koden til at lave træaffald om til biobrændstof til fly, skibe og lastbiler, hvilket kan revolutionere transportsektoren. Kilde: Aalborg Universitet
  • Forskere på AU har forsket i at dyrke afgrøder, som udnytter sollyset bedre, så det i mange tilfælde er muligt at fordoble biomasseudbyttet pr. arealenhed. Kilde: Aarhus Universitet
  • DTU er verdensførende inden for vindenergiteknologi og forsker i at konvertere strøm fra vedvarende energikilder til flydende brændstoffer. Kilde: Danmarks Tekniske Universitet
  • Universiteternes forskning viser, at der er områder, hvor man kan yde en ekstra indsats i forbindelse med bæredygtighed. CBS har ved deres forskning påvist, at få havne arbejder med klimapåvirkning og luftforurening og bør samarbejde og koordinere miljøindsatsen for et bedre udbytte. Kilde: Copenhagen Business School
  • Danske universiteter samarbejder om klimaet og miljøet. F.eks. er RUC en del af et samarbejde, som skal undersøge, hvordan klimaforandringerne kan komme til at påvirke fødevaresikkerhed, drikkevand, biodiversitet og bioenergi. Kilde: Roskilde Universitet
  • Danske universiteter sætter fokus på dansk erhvervsliv med ny forskning. F.eks. har ITU i 2021 igangsat et forskningsprojekt, hvor målet er at finde ud af, i hvor høj grad danske virksomheder inddrager samfundsvidenskabelige og humanistiske kompetencer i den grønne omstilling. Kilde: ITU.dk