Viden skaber velstand

Et højt uddannelses- og vidensniveau skaber udvikling for den enkelte og velstand for hele samfundet.

For det enkelte menneske, er det at få en uddannelse lig med bedre muligheder for personlig udvikling, fleksibilitet i arbejdslivet og højere indkomst gennem livet. Uddannelse skaber både økonomisk og menneskelig værdi for den enkelte, men det er også en stor gevinst for samfundet generelt.

I Danmark får næsten hver fjerde borger en videregående uddannelse, og det er med til at gøre Danmark til et af verdens mest konkurrencedygtige lande målt på uddannelses- og videnskabsinfrastruktur.

“Vores høje levestandard og vores velstand i Danmark er skabt af viljen til hele tiden at gøre os dygtigere og klogere. På universiteterne bidrager vi til samfundet med vores kandidater, der hver dag bruger deres kompetencer til at gøre en forskel i virksomhederne og den offentlige sektor,”  Nikolaj Malchow-Møller, rektor på CBS

  • Et stigende uddannelsesniveau øger produktiviteten. Det anslås, at ville medføre en stigning i BNP på 60 mia. kr. frem mod 2030. (Universitetsuddannelser til Fremtiden, 2018, Uddannelses- og Forskningsministeriet) 
  • Hvis 10.000 personer uden uddannelse opnår kompetencer, der svarer til det generelle uddannelsesniveau i befolkningen, vil Danmarks årlige BNP stige med 1 mia. kr. (Afkast af Uddannelse, Rockwoolfonden, 2018,) 
  • Hovedparten af de nyuddannede fra universiteterne bliver i dag ansat i den private sektor, hvor de bidrager til vækst og velstand for virksomheder og i sidste ende samfundet. Tal om Danske Universiteter 2019.
  •  Danmark er ifølge World Economic Forum et af verdens 10 mest konkurrencedygtige lande, det skyldes blandt andet et højt uddannelsesniveau. World Economic Forum 2020
  • Danske virksomheder er i stigende omfang tilfredse med samarbejdet de danske universiteter. Et godt samarbejde mellem universiteter og virksomheder er essentiel for Danmarks konkurrenceevne. Tal om Danske Universiteter 2019.