Viden skaber arbejdspladser

Forskning, udvikling og ansættelse af kandidater fra universiteterne skaber arbejdspladser på alle niveauer.

Det er en stor gevinst for den enkelte virksomhed og samfundet generelt, at universiteternes viden kommer ud og finder anvendelse i virksomhederne i den virkelige verden. Det gælder både den konkrete forskning, men også de kandidater, der udklækkes fra universiteterne, der bidrager med kompetencer og ny viden. Virksomheder, der ansætter akademikere, øger deres produktivitet.

“Et højt vidensniveau og adgang til den nyeste teknologi og forskning udgør en helt essentiel del af den danske økonomi og skaber arbejdspladser på alle hylder i samfundet,” Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet.

  • Når en virksomhed ansætter en akademiker, så skaber det i gennemsnit 4,5 flere arbejdspladser i virksomheden efter 3 år. Værdien af ansættelsen af den første akademiker i SMV’er, Epinion 2017. 
  • Universiteterne indgår over 2000 samarbejdsaftaler om året med private og virksomheder. Tal om Danske Universiteter 2019
  • Danske universiteters kandidater finder i stadig stigende omfang job på det private arbejdsmarked, hvor de blandt andet bidrager til konkurrencekraften, vækst og skabelsen af endnu flere private arbejdspladser. Tal om Danske Universiteter 2019
  • En lang videregående uddannelse er en nøgle til at tænke nye løsninger og anvende ny teknologi. En mangel på højtuddannede kan være en forklaring på manglende fremgang i produktivitet i visse sektorer. Produktivitetskommissionen slutrapport , 2014.
  • Danske universiteter har med forskning og dygtige kandidater skabt grundlaget for det danske vindmølleeventyr. Eksporten af den teknologi og viden indbragte 66,5 milliarder kroner i eksportindtægter i 2019 og industrien beskæftigede over 33.000 fuldtidspersoner. Kilde: Wind Denmark.
X