Ny vejledning om EU’s statsstøtteregler for danske forskningsinstitutioner

 In Analyser og notater

Det er vigtigt for de danske universiteter at have et godt og konstruktivt samarbejde med private virksomheder. Et samarbejde som er til gavn for det danske samfund, det private erhvervsliv og universiteterne selv. I den forbindelse opstår der fra tid til andet et behov for at se på rammevilkår, praksis og oplevede barrierer inden for eksempelvis forskningssamarbejde, teknologioverførsel og iværksætteri. Et tilbagevendende tema har været, hvilke rammer EU’s statsstøtteregler sætter for de offentlige forskningsinstitutioners samarbejde med private virksomheder. Regelsættet er komplekst, og det har skabt tvivl om, hvordan man bedst kan indrette samarbejdet uden risiko for at give og modtage ulovlig statsstøtte. Danske Universiteter har derfor taget initiativ til at udarbejde en vejledning, der kan skabe større klarhed over tolkningen og brugen af EU’s statsstøtteregler vedr. forskning og innovation. Vejledningen giver en grundig introduktion til EU’s statsstøtteregler, herunder en forklaring af centrale principper, dokumentationskrav og løsningsmodeller. Vejledningen præsenterer dertil konkrete eksempler og modeller, som universiteter og virksomheder kan lade sig inspirere af til rammesætningen af deres forsknings- og innovationssamarbejde.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Bech-Bruun, og den kan frit anvendes af universiteter, virksomheder eller andre forskningsinstitutioner, som måtte ønske at bruge den.

 

Vejledning-om-statstøtte-for-offentlige-forskningsinstitutioner