Principper for god information om universitetsuddannelser

 In Fælles retningslinjer

Universiteterne bidrager gennem information om deres uddannelser til, at flere unge vælger en universitetsuddannelse, der matcher deres behov, interesser og evner. Dermed bidrager universiteterne til at højne uddannelsesniveauet – og mindske frafaldet – i Danmark. Dette er udgangspunktet for disse principper. Universiteternes uddannelsesinformation vedrører bacheloruddannelser, kandidat- og masteruddannelser samt efter- og videreuddannelse.

Information om universiteternes uddannelser skal være sober, retvisende og ajourført over for de potentielle studerende. Den skal endvidere være tilstræbt formuleret i et sprog, der er letforståeligt for modtagerne.

Universiteterne skal desuden tilse, at følgende principper overholdes:

  • Universiteternes bør altid henvise til de øvrige uddannelsesinstitutioner eller Studievalg, når det er relevant. Dette gælder fx ved forespørgsler om beslægtede bacheloruddannelser eller muligheder for at tage kandidat- eller master- uddannelser ved andre universiteter.
  • Universiteterne må ikke tage opmærksomheden fra hinandens digitale eller analoge uddannelsesinformation, herunder outdoor kampagner.
  • Universiteterne må ikke benytte negativ omtale af andre uddannelser eller uddannelsesinstitutioner.
  • Det enkelte universitet skal tilstræbe, at alle medarbejdere og studerende, der bedriver uddannelsesinformation på universitetets vegne, er bekendt med principperne.

Principperne er vedtaget i Danske Universiteters Rektorkollegium den 19. maj 2020

Principper for god information om universitetsuddannelser