Høring over ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelse

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 9. maj 2014.

Høring over ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelse