Høring over ændringsbekendtgørelser om udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 22. maj 2014.

Høring over ændringsbekendtgørelser om udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende

X