Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Erhvervsstyrelsen den 28. februar 2014.

Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020