Danmark kan mere, men ikke med kortere uddannelser

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 26. september 2022

Regeringen har mandag med udspillet ”Danmark kan mere III” lagt op til at ændre grundlæggende på strukturen på de danske universitetsuddannelser.

Oplægget er, at langt færre skal tage en sammenhængende 5-årig universitetsuddannelse, men i stedet nøjes med et 4-årigt forløb. Danske Universiteter er kritiske over for forslaget.

Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter, udtaler.

“Det er en illusion at tro, at de unge kan nå samme niveau, med en halvering af kandidatuddannelsen. Intet tyder på, at erhvervslivet eller de unge efterspørger kortere universitetsuddannelser. Hvis forslaget gennemføres, vil det få negative konsekvenser for erhvervsliv, samfund og de unge. Vi får brug for mere viden i Danmark – ikke mindre.”

Danske Universiteter opfordrer til, at inden man lægger sig fast på et så omsiggribende politisk tiltag, inddrager studerende, erhvervsliv og universiteterne.

”Vi vil gerne videreudvikle vores uddannelser, så de i endnu højere grad følger med behovene på arbejdsmarkedet, men vi har ikke behov for en forhastet løsning. Intentionen må være at styrke Danmark, og det kræver at arbejdsgiverne, uddannelsesinstitutionerne og de unge inddrages reelt i hele processen.”

Selvom hovedelementet i regeringens forslag om afkortning af uddannelserne, mødes med skepsis af formanden for Danske Universiteter, er der også delelementer af forslaget, som får en varmere modtagelse.

”Regeringen lægger op til at tilføre midler til universitetsuddannelserne, som gør det muligt for universiteterne at hæve kvaliteten på uddannelserne. Det er positivt. Samtidig er der også gode takter i forslaget om at øge fleksibiliteten og udbredelsen af erhvervskandidatuddannelsen samt at øge muligheder for efter- og videreuddannelse. Vi indgår meget gerne i en dialog om at skabe helstøbte løsninger på alle disse områder.”