Godt, at flere igen vil uddanne sig

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 5. juli 2023

Flere unge har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser har modtaget 84.073 ansøgninger. Det er en mindre stigning på ca. 5 procent i forhold til 2022. Omtrent halvdelen af ansøgerne har søgt ind på en bacheloruddannelse på universitetet.

– Uddannelse er en god investering for samfundet og for de unge både økonomisk og menneskeligt, og det er glædeligt, at der efter et mindre fald sidste år igen er mange, der ønsker sig en videregående uddannelse, siger Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter.

Dykker man ned i tallene, så har universiteterne i år oplevet en stigende interesse fra udenlandske studerende. 37 procent flere studerende med udenlandsk baggrund har søgt om optag i forhold til sidste år.

Samtidig har universiteterne også mærket en øget interesse for uddannelser på hhv. det tekniske og det samfundsvidenskabelige område, eksempelvis er søgningen til ingeniøruddannelserne steget med 20 procent, imens uddannelser på de øvrige hovedområder ligner sidste års søgning eller har en mindre tilbagegang.

– Vi har brug for kandidater fra alle hovedområder både til de private virksomheder og til det offentlige arbejdsmarked, til at finde nye bæredygtige løsninger og til at undervise kommende unge i uddannelsessystemet, så det er godt, at der fortsat er mange unge, der gerne vil læse på universiteterne, siger Jesper Langergaard og tilføjer:

”Vi ved, at vi går ind i en tid med færre unge og mangel på arbejdskraft, derfor er jeg særlig glad for, at vi ser flere og flere udenlandske studerende, der ønsker at læse på et dansk universitet. 

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 28. juli.

Pressehenvendelser kan ske til:

Toke Kristiansen
(kommunikationschef Danske Universiteter)
tlf. 26 39 69 04