Danske Universiteters innovationsUDspil 2010

 In Publikationer og Notater

I kølvandet på finanskrisen står betydningen af forskning klart.
Økonomisk nedgang til trods nåede de offentlige investeringer i forskning i 2009 1 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} af BNP, og de private investeringer rundede 2 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} af BNP.

Forskning er nemlig et vigtigt redskab til at komme ud af krisen igen.
I 2009 steg private investeringer i universiteternes forskning med 124 mio. til 1,25 mia. En stigning på 57 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} siden 2006. Således ser virksomhederne en stor værdi i at samarbejde med universiteterne om at udvikle ny viden – viden, der i sidste instans rykker bundlinjer.

Med dette innovationsudspil ønsker Danske Universiteter at vise, hvordan samarbejde mellem universiteter og virksomheder kan være til gavn for det danske samfund såvel som for den enkelte virksomhed og forsker.

Læs mere innovationsudspil-2010.