Seneste høringssvar

10.06.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved erhvervsrettede videregående uddannelser, udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannesler og professionsbacheloruddannelser

10.06.2016 Høring over udkast til en række bekendtgørelser - opfølgning på ændring af universitetsloven

29.01.2016 Indspil til nyt bevillingssystem

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Erklæring fra den europæiske universitetsorganisation vedrørende de tyrkiske universiteter  
Efter kupforsøget i Tyrkiet har den tyrkiske regering gennemført en række indgreb, der bl.a. har ramt den tyrkiske uddannelsessektor, hvor 1.577 dekaner er blevet suspenderet fra de tyrkiske universiteter. European University Association (EUA) fordømmer på det stærkeste denne handling og understreger, at universiteterne er centrale for ytringsfrihed, akademisk frihed og organisationsfrihed. Læs EUAs udtalelse her.

Behov for forsat bredt europæisk universitetssamarbejde
Universitetsledere fra 24 europæiske lande har underskrevet en fælles udtalelse, hvor de understreger behovet for fortsat europæisk universitetssamarbejde efter Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab. Læs udtalelsen her.

Evaluating Horizon 2020 and designing FP9 
Rektorkollegiets Udvalg for EU's Forsknings- og Innovationspolitik (RUFI) har udarbejdet et positionspapir forud midtvejsevalueringen af EU's rammeprogram for Forskning og Innovation (Horizon 2020) og udvikling af næste rammeprogram (FP9). Læs Danske Universiteters anbefalinger her.

Nyt fra Danske Universiteter - juni 2016
I Danske Universiteters nyhedsbrev for juni 2016 kan du blandt andet læse om Danske Universiteters arrangement på Folkemødet 2016 og om effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter. Læs nyhedsbrevet her.

Studentermedhjælpere søges
Danske Universiteters sekretariat søger to velstrukturerede og dygtige studentermedhjælpere, som ønsker at løse en række varierende administrations-, analyse- og kommunikationsopgaver.

Hvem er de forsinkede studerende?          
Notatet ser nærmere på udviklingen i de studerendes gennemførelsestider samt undersøger, hvem de forsinkede studerende er. Læs notatet her.

Effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter     
Foruden værdien af universiteternes kerneydelse har universiteternes økonomiske aktiviteter betydning i sig selv for dansk økonomi. En input/output-analyse, som er blevet til i samarbejde mellem Danske Universiteter og Danmarks Statistik, beregner værdien af universiteternes økonomiske aktiviteter. Læs mere i notatet om effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter og den fulde analyse.