Seneste høringssvar

24.03.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)

09.02.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

23.11.2016 Høringsvar over udkast til lovforslag om videnskabelig uredelighed m.v.

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Tilfredshed med aftale om ny model for universitetsledelse 
Regeringen har indgået forlig med S og DF om lovforslaget; bedre rammer for ledelse. Loven indeholder blandt andet nye procedurer for udpegning af eksterne medlemmer til universitetsbestyrelserne og bestyrelsesformanden.

Opbakning til Det Centraleuropæiske universitet 
Som følge af ny lovgivning i Ungarn kan Det Centraleuropæiske Universitet (CEU) blive tvunget til at lukke. European University Association har opfordret den ungarske regering til at trække loven tilbage. Den opfordring støtter Danske Universiteter.

Universities Denmark in collaboration with BECH-BRUUN
Universities Denmark has entered into a new collaboration on EU State Aid rules regarding research, development and innovation

Universiteterne lever op til de politiske mål  
Danske studerende bliver hurtigere færdige. Flere vælger teknik og naturvidenskab, og nyuddannede bliver i stigende grad ansat i private virksomheder. Det er nogle af konklusionerne i publikationen Tal om de danske universiteter 2016.

Ny rapport påviser forskningens bidrag til innovation og vækst  
Økonomiprofessor Anders Sørensen og lektor Cédric Schneider, begge fra CBS, har udarbejdet en rapport til Danske Universiteter om universitetsforskningens bidrag til innovation og vækst. Hovedpointer fra forskningsrapporten kan læses her og den fulde rapport ”Contribution of academic research to innovation and growth” kan læses her.

Unge har stadig stor appetit på universitetsuddannelse  
Igen i år har mange søgt om at tilbringe de kommende år på et af de otte universiteter. Det glæder talsmand for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.