Seneste høringssvar

10.06.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved erhvervsrettede videregående uddannelser, udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannesler og professionsbacheloruddannelser

10.06.2016 Høring over udkast til en række bekendtgørelser - opfølgning på ændring af universitetsloven

29.01.2016 Indspil til nyt bevillingssystem

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Studentermedhjælpere søges
Danske Universiteters sekretariat søger to velstrukturerede og dygtige studentermedhjælpere, som ønsker at løse en række varierende administrations-, analyse- og kommunikationsopgaver.

Hvem er de forsinkede studerende?          
Notatet ser nærmere på udviklingen i de studerendes gennemførelsestider samt undersøger, hvem de forsinkede studerende er. Læs hele notatet her.

Effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter - input/output analyse     
Foruden værdien af universiteternes kerneydelse har universiteternes økonomiske aktiviteter betydning i sig selv for dansk økonomi. En input/output-analyse, som er blevet til i samarbejde mellem Danske Universiteter og Danmarks Statistik, beregner værdien af universiteternes økonomiske aktiviteter. Læs mere i notatet om effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter og den fulde analyse.

Nyt fra Danske Universiteter - maj 2016       
I Danske Universiteters nyhedsbrev for maj 2016 kan du blandt andet læse om Danske Universiteters arrangement på Folkemødet 2016, om to netop afholdte konferencer og se de økonomiske nøgletal for 2015. Læs hele nyhedsbrevet her.

Danske Universiteters årsrapport 2015        
Hvert år udgiver Danske Universiteter en årsrapport, der opsummerer det forgangne års arbejde og resultater. Læs hele årsrapporten her.

Ny dimensionering skaber usikkerhed på universiteterne   
Det har været universiteternes klare opfattelse, at en ny dimensionering af universitetsuddannelserne først ville komme på tale efter evalueringen i 2017. Det understreger Danske Universiteternes talsmand, rektor Anders Bjarklev i en pressemeddelelse. Læs hele pressemeddelelsen her.

Danske Universiteter roser justering af fremdriftsreformen    
Forliget om justering af fremdriftsreformen får rosende ord med på vejen fra Danske Universiteters talsmand, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.